Bompengeselskapet Vegfinans E134 Buskerud AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E134 mellom Damåsen og Saggrenda. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans E134 Buskerud AS, Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema